Minnet av vatten (Veden Vartija)


Biljettpris: 120kr

Biljettpris pensionär: 110kr

Genre: Kvällsvisning 

Regissör: Saara Saarela

Skådespelare: Saga Sarkola, Mimosa Willamo, Lauri Tilkanen, Minna Haapkylä, Pekka Strang

Mer info

Boka din biobiljett

Välj föreställning:


Rent vatten håller på att ta slut i världen och militärregimen som har makten kontrollerar de knappa vattenresurserna med järnhand. Medan folket lever i sjukdom och fattigdom utan rent vatten, får byns nya temästare Noria (Saga Sarkola) reda på en välbevarad släkthemlighet: i vildmarken har en källa med rent dricksvatten bevarats. När Noria får reda på att det också kan finnas vatten i De förlorade områdena, som kontrolleras av militären, måste hon bestämma vad hon ska göra med den livsfarliga informationen. Vem går det att lita på? Och vad gör militärregimen med Noria om de får reda på att hon känner till detta?